joi, 11 ianuarie 2018

MIHAI EMINESCU la 168 de ani

Pe coperta unui volum intitulat ,,PROZĂ", cu prefaţă şi note de Zoe Dumitrescu Buşulenga, text stabilit de Eugen Simion şi Flora Şuteu, se prezintă un comentariu susţinut de Titu Maiorescu, privind personalitatea marelui MIHAI EMINESCU.
,,Eminescu este un om al timpului modern , cultura lui individuală stă la nivelul culturii europene de astăzi. Cu neobosita lui stăruinţă de a citi, de a studia, de a cunoaşte, el îşi înzestra fără preget memoria cu operele însemnate de literatura antică şi modernă. Cunoscător al filozofiei , în special a lui Platon, Kant şi Şopenhauer, şi nu mai puţin al credinţelor religioase, mai ales a celei creştine şi buddaiste, pasionat de operelor poetice din toate timpurile, posedând ştiinţa celor publicate din istoria şi literatura română, află comoara ideilor culese din diferite materiale, şi-şi deschide orizontul fără margini al gândirii omeneşti".(Titu Maiorescu)
Aşa cum toată lumea ştie, Mihai Eminescu îşi netezeşte drumurile ştiinţei şi culturii, fapte care cuprind studii privitoare la viaţa omenirii,  încă de la începutul lumii.
Au trecut 168 de ani, de la naşterea marelui poet. Cu acest prilej, iată, dragii noştrii, un fragment din ,,Crăiasa din poveşti"
Ca să iasă chipu-n faţă
trandafiri aruncă tineri
că vrăjiţi sunt trandafirii
de un cuvânt al sfintei Vineri

Ea  se uită...Păru-i galben
faţa ei luceşte-n lună
iar în ochii ei albaştri
toate basmele s-adună.
(Mihai Eminescu, 1 sept. 1876)


Niciun comentariu: