sâmbătă, 14 februarie 2015

Felicitări! Domnule Primar


  În martie, anul acesta, se împlinesc 38 de ani de când, printr-o scrisoare deschisă în vremea Orânduirii fără libertate, am arătat, pe lângă lucruri care necesitau importante remedieri, şi necesitatea  înfiinţării unui traseu: Buzău - Ruşavăţu ("via" Pârscov), fapt care s-a şi îndeplinit. Încă de atunci, se avea în vedere asfaltarea drumului comunal şi unirea acestuia, de la Pârscov, prin satele Bădila, Păliciu, Ursoaia, Ruşavăţu, Muşcel...Măguricea şi de aici la Mănăstirea Cârnu. Dar, minunea cu autobuzul pe ruta amintită n-a ţinut decât, puţin peste un an!
De atunci, fapte de mare importanţă în comuna Vipereşti s-au putut enumera doar pe degetele de la o mână.Anul trecut, mai exact pe 25 august, s-a început la clădirea unui Monument în curtea şcolii de 8 ani Ursoaia, tocmai când puntea-pod de peste râul Buzău, din cauza viiturilor râului s-a degradat jalnic. A fost necaz mare pe locuitorii celor 4 sate de pe malul stâng al râului. Această punte-pod, peste care circulă şi autoturismele nu a putut fi utilizată, astfel că, pentru a putea trece în satele de pe dreapta râului, unde se află şi centrul comunal, trebuia o ocolire de peste 20 kilometrii. Astăzi, prin strădania primarului Romi Dedu şi a viceprimarului Ungureanu, repararea şi odată cu aceasta îmbunătăţirea părţilor laterale ale punţii-pod, s-a efectuat de către specialişti în domeniu. Astfel de fapte au generat normalitatea din această zonă. O zonă încărcată de istorie, dacă ne gândim la cele două Rezervaţii naturale: Sarea lui Buzău; Blocurile de calcar din Jurasic, ori la Situl arheologic numit "Movila"; "Amoniţii şi gasteropodele" de la "Marea de pământ"; Conacul lui Tapangea; fostul Castel al lui Ruşaveţeanu...ori o parte din Drumul Doamnei Neaga, fosta regină a Văii Buzăului...
Revenind la strădaniile conducerii Primăriei care a reuşit să refacă această legătură peste râul Buzău a puntei-pod din imaginile alăturate, echivalente, într-un fel, cu cele reuşite de acum 38 de ani, se cuvine să spunem cu sinceritate: Felicitări! Domnule Primar.

Niciun comentariu: