sâmbătă, 20 iulie 2013

Ecouri / privind manuscrisul (II)

După ecoul (I) sub semnătura prof. George Tarara, prezentat pe: cititordeproză.ning.com/group/vrafuldecarti/forum/topics/ecouri-privind-manuscrisul-i?xg-
urmează: 
Când mi-aţi spus despre scrierea  dvs., m-am gândit, că fiind vorba de estetică, va trebui să filozofăm. Nu a fost deloc nevoie (deşi vă mărturisesc, îmi face plăcere orice conversaţie de factură filozofică). Nu ştiu dacă aţi lecturat Principiile de estetică ale lui George Călinescu ori Tratatul despre ideile estetice ale lui T. Maiorescu, dar mă gândesc că pentru poemele scrise nu aveaţi nevoie. Chiar dacă estetica se ocupă cu frumosul, ea nu poate pretinde că are un obiect şi un criteriu de determinare al frumosului valabil pentru toţi.
  Fiecare avem propriile noastre opinii şi judecăţi de valoare. V-am amintit de Călinescu pentru că el spune, că poezia este un aspect sufletesc particular şi că nu poate exista poezie acolo unde nu este organizare, structură, idee. Acum, ideea aţi avut-o, iar structura poemelor – înşiruire de cuvinte care vor să definească estetica romantică – este particularitatea specifică dvs. Din fire sunt pragmatică şi înclin spre critică, însă nu pot face o judicioasă analiză, deoarece forma poemelor nu e dificilă, tind să spună ceva, dar nu neapărat dintr-o cercetare ştiinţifică, ci mai degrabă artistică. Nu avem un sentiment ci o contemplaţie, o întrepătrundere a elementelor, o încercare de a comunica nevoile sufletului uman. Maiorescu afirma pe de altă parte, că principiile estetice nu au ca scop producerea de poeţi, un concept trebuie manifestat sensibil, nu numai exprimându-l. Dacă în poezie descoperim un concept, poetul nu mai are aerul că spune ceva, ci spune de-a binelea, şi procesul creaţiei a încetat. Dvs. probabil că vreţi să vindecaţi lipsa sensibilităţii artistice prin astfel de judecăţi ( probabil spre cele obiective).
                                                                                          Prof. Antonela Munteanu.
* Din vol. Definiţii - Poeme (percepţia omului simplu despre izvorul...Esteticii)

Niciun comentariu: