sâmbătă, 11 mai 2013

Din vremea sciţilor sau după cotropirea Daciei?

De la Buzău, în pelerinaj cu cea mai rămas din CFR-ul de altădată, coborând la fosta gară, astăzi halta Vipereşti şi-n drum înspre puntea - pod de peste râul Buzău, la circa 2 - 3oo metrii (mai pe ocolite!) se poate ajunge în ,,Vatra satului Ursoaia'', la MOVILĂ.
 Ce-i Movila?Ori cum se spunea odată, la un ,,gorgan'' ori o ,,măgură'' de formă aproape conică, înaltă de circa 30 metrii. Despre care se spune că a fost ridicată de mână de om.
Gândindu-ne la o lucrare prezentată de O.G.Leca, putem să desprindem că, Astfel de movile pot să fie între judeţe, între moşii ori mai pot fi ,,morminte vechi de pe vremea epidemiilor, puncte de veghe ori cine ştie ce bogăţii să fie ascunse de-a lungul veacurilor''.
 Movila...despre care vorbesc, presupun că a fost cercetată de - Comisia monumentelor istorice. Şi, nu presupun gratuit ştiindu-se faptul că, vreme de ceva ani în urmă, de dinainte de-a se scrie monografia ,,Vipereşti comuna despicată'', o comisie ori cum s-a numit, a cercetat această zonă iar zvonistica, fie datorată săpătorilor, specialiştilor... spune că s-au găsit vase, corpuri umane dar nu aşezate într-o ordine şi alte găselniţe...ţinute deocamdată în ... secret! De vreme ce în toată promovarea privind TURISMUL pe Valea Buzăului s-a sărit comuna Vipereşti, comună cu- Două rezervaţii naturale din 15 în întregul judeţ.
Ce se mai ştie de către unii cercetători sunt unele presupuneri. Fie că această Movilă ar fi ridicată prin sec. II - IX, pe vremea Sciţilor (înainte de Hristos) ori prin vremea când Dacia a fost cotropită?

Niciun comentariu: