marți, 19 martie 2013

Din consemnările unui cărturar buzoian

Spre sfârşitul anului 2012, am avut bucuria de-a fi părtaş la multe lansări de cărţi prin draga noastră România, de-a trăi pe viu bucuria acelora care plămădesc,  nasc şi botează câte un copil spiritual.Astăzi, mă voi opri la Lansarea din aula Bibliotecii Judeţene Buzău ,,Vasile Voiculescu'' a autorului ,,Consemnări publicistice'' (articole * comunicări * studii), nimeni altul decât Viorel Frâncu, având  ,,cuvânt de întâmpinare'', prezentat de scriitorul
Dumitru Ion Dincă, un binecunoscut membru al USR/Filiala Bucureşti.
Încă de la început scriitorul Viorel Frâncu, ne introduce în ,,170 de ani de presă la Întorsura Carpaţilor'', împărţind lucrarea în doi piloni:   Presa buzoiană şi râmniceană iar în partea a doua - Studii de istorie locală şi naţională.
Partea întâia, pe o întindere de 103 pagini prezintă - Prima gazetă religioasă din România şi întâia publicaţie buzoiană, numită ,,Vestitorul bisericesc''autor Dionisie Romano (fost episcop al Buzăului). Rămânând în sfera publicaţiilor, autorul ,,Consemnări publicistice'', prezintă  edituri şi tipografi începând din anul 1839 până-n 1989, trecând la presa economică, prezintă o serie de încercări publicistice ale vremiii. Se cuvine să amintim de publicaţia cea mai reprezentativă a anului 1906/20 februarie, numită ,,Comerţul'', nominalizând multe altele  până-n zilele noastre.
Presa  şcolară şi buzoiană, ocupă un alt loc  în paginile cărţii, precum politica, presa militară, toate gazetele nominalizând şi jurnaliştii, redând şi un tragic destin al unui tânăr poet şi ziarist Nicolae Panait. Sfârşitul primei părţi ne prezintă - Un reporter de război pe frontul de est, în persoana ziaristului George Pâslaru, nimeni altul decât tatăl celebrei Margareta Pâslaru.
Între paginile 104 - 204, în cea de a doua parte, Viorel Frâncu ne dă detalii privind participarea militarilor buzoieni la - Cel de al Doilea Război Balcanic din anul 1913 şi monumentul  ridicat de doctorul buzoian Petre Inotescu, la Telisiu Bulgaria. Mergând mai departe, scriitorul buzoian, nominalizează preoţi militari buzoieni, participanţi la cel de al Doilea Război Mondial, ierarhi căzuţi eroic...Despre un ,,Icar cu obârşii buzoiene'' dar şi despre o româncă soţie a Feldmareşalului Paulus, învins la Stalingrad...
O carte încărcată de istorie, un fel de lumină pentru gândurile noastre, altfel spus - Cine ştie trecutul ştie cum să iubească prezentul.

Niciun comentariu: